Lễ khánh thành giai đoạn 1 và mở bán những căn hộ cuối cùng tại SunSquare